Cursus aanbod

Logopedie en Tandheelkunde

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is bij uitstek geschikt om het logopedisch handelen inzichtelijk te maken zijn en de effectiviteit van de behandelingen aan te tonen. Dat komt in onze cursussen dan ook ruimschoots aan bod: Meten is weten. Onze cursussen gaan onder meer in op de volgende problematiek:

 • hoe afwijkend mondgedrag blijvend af te leren en een gecorrigeerde slik te automatiseren?
 • waarom sluit een open beet zich niet?
 • hoe overleg ik op professioneel niveau met mijn verwijzer?
 • het gebruik van objectieve meet-instrumenten, zoals de lipsterktemeter, de Payne-techniek en de myoscanner.

Docent

Peter Helderop logopedist. Komend vanuit de school van Garliner heeft Peter een op ruime ervaring gebaseerde wijze van oro-myofunctionele therapie ontwikkeld die uitstekend bruikbaar is in de logopedische praktijk. Op didactisch verantwoorde wijze laat hij de samenhang zien tussen logopedie, oro-myofunctionele therapie, tandheelkunde in het algemeen en orthodontie en gnathologie in het bijzonder.

Basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde

Inhoud

In deze tweedaagse cursus Logopedie en Tandheelkunde komen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:

 • Algemene toelichting betreffende de anatomie en fysiologie van het oro-faciale complex.
 • Relatie logopedie, tandheelkunde, orthodontie en het belang van deze kennis i.v.m. de diagnostiek en therapie van oro-myogene dysfuncties.
 • Indeling oro-myogene dysfuncties.
 • Praktisch werken met de lipsterktemeter, de myoscanner en de Payne-techniek. (Het visualiseren van een afwijkend slikpatroon.)
 • Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele therapie.
 • Uitgebreide casuïstiek. Het gezamenlijk afnemen van de anamnese, het stellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan bij eigen patiënten van cursus.

Doelgroep

De cursus staat open voor logopedisten, tandartsen en orthodontisten (samenwerking is een speerpunt van de OMFT behandeling). Er is geen specifieke werkervaring met OMFT vereist. Voor logopedisten en orthodontisten is de cursus officieel geaccrediteerd (35 PE punten).

Doel

Na de cursus is de cursist in staat:

 • Op basisniveau planmatig te werken met oro-myofunctionele therapie.
 • Te werken met de lipsterktemeter en Payne-techniek en daar conclusies uit te trekken, mede m.b.t. doelgerichtheid en effectiviteit van de oro-myofunctionele therapie.
 • Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde en orthodontie.

In-company cursussen

Deze tweedaagse basiscursus kan ook als een in-company cursus gegeven worden bijvoorbeeld op verzoek van een kwaliteitskring of een grote praktijk. Indien u geïnteresseerd bent om een in-company cursus te organiseren verzoeken wij u contact op te nemen. De organisatie van een in-company wordt verzorgd door KWEC.

Bekijk cursusdata

Verdiepingscursus OMFT

Opfris- en verdiepingscursus

Naar aanleiding van vele verzoeken is in 2012 de opfriscursus OMFT van start gegaan. De opfriscursus heeft aangetoond dat er enerzijds behoefte is updaten van de bestaande kennis van OMFT, anderzijds is aangetoond dat er een groot verschil kan zijn tussen het kennisniveau van de verschillende cursisten. Teneinde het kennisniveau van de cursisten te bevorderen en daardoor de OMFT behandeling te optimaliseren is er een Verdiepingscursus OMFT geïnitialiseerd met ingang van 2014.

Tijdens de verdiepingscursus wordt ingegaan op diverse aspecten van de OMFT, waarbij de kennis vanuit de basiscursus OMFT als bekend wordt verondersteld. Tijdens de verdiepingscursus wordt er aandacht besteed aan het werken volgens het protocol OMFT, herhaling en verdieping van tandheelkundige aspecten, practicum van myoscanner, Payne techniek en force scale en veel casuïstiek. Eigen casuïstiek mag op vrijwillige basis meegenomen worden.

Deelname aan de Verdiepingscursus OMFT is uitsluitend mogelijk voor logopedisten die eerder de tweedaagse basiscursus ‘Logopedie en Tandheelkunde’ hebben gevolgd. U dient uw eigen materiaal mee te nemen, dus Force-scale, Paynelamp met goede batterijen, indien in bezit uw myoscanner. Het is verstandig uw naam op het materiaal te vermelden. De cursus wordt gegeven door  Peter Helderop en Niels Hulsink (Myofunctional Europe).

Inhoud Verdiepingscursus OMFT

 • Hoe was het ook al weer: korte herhaling basiscursus met veel interactie van de cursisten
 • Verdieping oro-faciale musculatuur
 • Praktijk: optimaliseren van het werken met Payne lamp en force scale
 • Praktijk: hoe maak ik optimale mondfoto’s?
 • Herhaling Tandheelkundige kennis in relatie tot OMFT
 • Behandeling van OMFT casussen
 • Behandelingsmogelijkheden OMFT mede m.b.v. Trainers: Infant trainers, T4K, T4B en Myobraces K1. Enige kennis over het gebruik van Trainers wordt bekend verondersteld.

Alle cursussen worden gegeven op donderdagen en vrijdagen van 8.30 uur tot ± 17.00 uur.

Bekijk cursusdata

Cursusdata 2019

Basiscursussen

Verdiepingscursussen

DatumPlaatsInschrijven
12-13 september 2019ZwolleVolgeboekt
19-20 september 2019Stein-Urmond Inschrijven
27-28 september 2019Eemnes-Hilversum Inschrijven
14-15 november 2019 HaarlemInschrijven
21-22 november 2019Oostkamp-BruggeVolgeboekt
28-29 november 2019Ridderkerk- RotterdamInschrijven
16-17 januari 2020ZwolleInschrijven
20-21 februari 2020Beveren-WaasInschrijven
12-13 maart 2020CuijkInschrijven
6-7 april 2020Oostkamp-BruggeInschrijven
16-17 april 2020HasseltInschrijven
14-15 mei 2020 Eemnes-Hilversum Inschrijven
4-5 juni 2020Oostzaan-AmsterdamInschrijven
27-28 juli 2020GentInschrijven
17-18 september 2020Hoogkerk-Groningen Inschrijven
24-25 september 2020TilburgInschrijven
26-27 november 2020Nieuwerkerk-Rotterdam Inschrijven
29-30 oktober 2020Oostkamp-BruggeInschrijven
DatumPlaats
03-04 oktober 2019Eemnes – HilversumInschrijven
28-29 oktober 2019GentInschrijven
26-27 maart 2020Nieuwerkerk-Rotterdam Inschrijven
9-10 april 2020Beveren-Waas Inschrijven
5-6 november 2020HasseltInschrijven
12-13 november 2020ZwolleInschrijven
© OMFT Cursus