Cursus aanbod

Logopedie en Tandheelkunde

Oro-myofunctionele therapie (OMFT) is bij uitstek geschikt om het logopedisch handelen inzichtelijk te maken zijn en de effectiviteit van de behandelingen aan te tonen. Dat komt in onze cursussen dan ook ruimschoots aan bod: Meten is weten. Onze cursussen gaan onder meer in op de volgende problematiek:

 • hoe afwijkend mondgedrag blijvend af te leren en een gecorrigeerde slik te automatiseren?
 • waarom sluit een open beet zich niet?
 • hoe overleg ik op professioneel niveau met mijn verwijzer?
 • het gebruik van objectieve meet-instrumenten, zoals de lipsterktemeter, de Payne-techniek en de Measuring Station 430.

Docent

Peter Helderop logopedist. Komend vanuit de school van Garliner heeft Peter een op ruime ervaring gebaseerde wijze van oro-myofunctionele therapie ontwikkeld die uitstekend bruikbaar is in de logopedische praktijk. Op didactisch verantwoorde wijze laat hij de samenhang zien tussen logopedie, oro-myofunctionele therapie, tandheelkunde in het algemeen en orthodontie en gnathologie in het bijzonder.

Basiscursus OMFT Logopedie en Tandheelkunde

Inhoud

In deze tweedaagse cursus Logopedie en Tandheelkunde komen onder meer de volgende onderdelen aan de orde:

 • Algemene toelichting betreffende de anatomie en fysiologie van het oro-faciale complex.
 • Relatie logopedie, tandheelkunde, orthodontie en het belang van deze kennis i.v.m. de diagnostiek en therapie van oro-myogene dysfuncties.
 • Indeling oro-myogene dysfuncties.
 • Praktisch werken met de lipsterktemeter, de myoscanner en de Payne-techniek. (Het visualiseren van een afwijkend slikpatroon.)
 • Alle logopedische oefeningen die gebruikt worden bij oro-myofunctionele therapie.
 • Uitgebreide casuïstiek. Het gezamenlijk afnemen van de anamnese, het stellen van de diagnose en opstellen van een behandelplan bij eigen patiënten van cursus.

Doelgroep

De cursus staat open voor logopedisten, tandartsen en orthodontisten (samenwerking is een speerpunt van de OMFT behandeling). Er is geen specifieke werkervaring met OMFT vereist. Voor logopedisten en orthodontisten is de cursus officieel geaccrediteerd (35 PE punten).

Video

Doel

Na de cursus is de cursist in staat:

 • Op basisniveau planmatig te werken met oro-myofunctionele therapie.
 • Te werken met de lipsterktemeter en Payne-techniek en daar conclusies uit te trekken, mede m.b.t. doelgerichtheid en effectiviteit van de oro-myofunctionele therapie.
 • Dwarsverbanden te herkennen met andere disciplines, waaronder tandheelkunde en orthodontie.

In-company cursussen

Deze tweedaagse basiscursus kan ook als een in-company cursus gegeven worden bijvoorbeeld op verzoek van een kwaliteitskring of een grote praktijk. Indien u geïnteresseerd bent om een in-company cursus te organiseren verzoeken wij u contact op te nemen. De organisatie van een in-company wordt verzorgd door KWEC.

Bekijk cursusdata

Verdiepingscursus OMFT

Verdiepingscursus

Naar aanleiding van vele verzoeken is in 2012 de opfriscursus OMFT van start gegaan. De opfriscursus heeft aangetoond dat er enerzijds behoefte is updaten van de bestaande kennis van OMFT, anderzijds is aangetoond dat er een groot verschil kan zijn tussen het kennisniveau van de verschillende cursisten. Teneinde het kennisniveau van de cursisten te bevorderen en daardoor de OMFT behandeling te optimaliseren is er een Verdiepingscursus OMFT geïnitialiseerd met ingang van 2014.

Tijdens de verdiepingscursus wordt ingegaan op diverse aspecten van de OMFT, waarbij de kennis vanuit de basiscursus OMFT als bekend wordt verondersteld. Tijdens de verdiepingscursus wordt er aandacht besteed aan het werken volgens het protocol OMFT, herhaling en verdieping van tandheelkundige aspecten, practicum van Measuring Station 430, Payne techniek en Myo Lip Meter en veel casuïstiek. Eigen casuïstiek mag op vrijwillige basis meegenomen worden.

Deelname aan de Verdiepingscursus OMFT is uitsluitend mogelijk voor logopedisten die eerder de tweedaagse basiscursus ‘Logopedie en Tandheelkunde’ hebben gevolgd. U dient uw eigen materiaal mee te nemen, dus Myo Lip Meter, Paynelamp met goede batterijen, indien in bezit uw Measuring Station 430. Het is verstandig uw naam op het materiaal te vermelden. De cursus wordt gegeven door  Peter Helderop en Niels Hulsink (Myofunctional Europe).

Inhoud Verdiepingscursus OMFT

 • Hoe was het ook al weer: korte herhaling basiscursus met veel interactie van de cursisten
 • Verdieping oro-faciale musculatuur
 • Praktijk: optimaliseren van het werken met Payne lamp en Myo Lip Meter
 • Praktijk: hoe maak ik optimale mondfoto’s?
 • Herhaling Tandheelkundige kennis in relatie tot OMFT
 • Behandeling van OMFT casussen
 • Behandelingsmogelijkheden OMFT mede m.b.v. Trainers: Infant trainers, T4K, T4B en Myobraces K1. Enige kennis over het gebruik van Trainers wordt bekend verondersteld.

Alle cursussen worden gegeven op donderdagen en vrijdagen van 8.30 uur tot ± 17.00 uur.

Bekijk cursusdata

Expertcursus OMFT

Samenwerking logopedie & orthodontie

Afwijkend Mondgedrag is een

Samenwerken is twee

Optimaal Resultaat is drie

Samenwerking op het gebied van de OMFT  Oro-Myofunctionele Therapie

Christina von Massow, orthodontist en Peter Helderop, logopedist geven een 2-daagse Expertcursus OMFT voor logopedisten, tandartsen, orthodontisten, mondhygiënisten.

Myofunctionele therapie is een oefentherapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de orale spieren.

Een multidisciplinaire samenwerking met tandartsen/orthodontisten is wenselijk voor een blijvend resultaat. Het is de verantwoordelijkheid van de tandarts en orthodontist om de relatie tussen afwijkende spierfuncties en afwijkende morfologie c.q. occlusie te herkennen en voorafgaande aan welke interventie dan ook eerst te zorgen voor een herstel van de juiste spierverhoudingen in het oro-faciale gebied. Behandelingen worden gespecialiseerder uitgevoerd en daarom is de samenwerking tussen tandarts/orthodontist en logopedist zo belangrijk. De tandarts/orthodontist moet in staat zijn om afwijkende mondgewoonten te herkennen en dan te verwijzen naar een gespecialiseerde OMFT logopedist.

Tijdens de cursus wordt ingegaan op de orthodontische benadering van behandeling van cliënten met afwijkende mondgewoonten. Wat is de visie van de orthodontist op de keuze van behandeling, wanneer wordt er gelijk begonnen met orthodontie en wanneer wordt besloten om eerst OMFT te gaan volgen.

De logopedist werkt met objectieve meetinstrumenten zoals de Myo Lipmeter, de Payne-techniek, het Measuring Station 430 en de IOPI. Het nieuwe digitale OMFT Measuring station 430 meet met een digitale sonde de druksterkte van de M. Orbicularis Oris, de contractiekracht van de M. Masseter, de extensiekracht van de tong en de lipdruk.

Inhoud

Inhoud van de expertcursus OMFT

 1. Inleiding resultaten casussen OMFT met multidisciplinaire samenwerking van orthodontist en logopedist.
 2. Tandheelkunde en Orthodontie: anatomie, fysiologie en pathologie.
 3. Visie van Orthodontist en Logopedist op de OMFT.
 4. Uitgebreide (tandheelkundige) casuistiek.
 5. Protocol foto’s maken en metingen met het Measuring Station 430.
 6. Practicum

Eisen deelname cursus

 1. Basiscursus OMFT gevolgd hebben
 2. Verdiepingscursus OMFT gevolgd hebben
 3. In het bezit zijn van het Measuring Station 430, myoscanner en/of een IOPI of een Measuring Station 430 aanschaffen tijdens de expertcursus OMFT
 4. Casus OMFT presenteren van een client met foto’s en metingen

Opbrengsten

Na het volgen van deze cursus:

 • Heeft de cursist verdiepend kennis genomen van de tandheelkunde en de orthodontie: anatomie, fysiologie en pathologie
 • Heeft de cursist kennis genomen van de orthodontische en logopedische visie op de oromyofunctionele therapie
 • Analyseert de cursist complexe casussen waarbij multidisciplinaire samenwerking centraal staat, en initieert hij/zij multidisciplinaire samenwerking in de behandeling door middel van interprofessioneel overleg
 • Is de cursist in staat om de effectiviteit van de behandeling te evalueren door middel van foto’s en de metingen met het Measuring Station
 • Is de cursist in staat om alle opgedane kennis met betrekking tot OMFT zelfstandig te verantwoorden naar cliënten, collega’s, samenwerkingspartners, en andererelevante betrokkenen door middel van een presentatie

Bekijk cursusdata

Cursusdata 2023

Basiscursussen

Verdiepingscursussen

DatumPlaatsInschrijven
14-15 december 2023HeerlenInschrijven
18-19 december 2023HasseltInschrijven
8-9 februari 2024Eemnes-HilversumInschrijven
12-13 februari 2024AntwerpenInschrijven
28-29 maart 2024ZwolleInschrijven
4-5 april 2024Oostkamp-BruggeInschrijven
18-19 april 2024Nieuwerkerk-RotterdamInschrijven
27-28 juni 2024HasseltInschrijven
10-11 oktober 2024CuijkInschrijven
31 oktober-1 november 2024AntwerpenInschrijven
21-22 november 2024ZwolleInschrijven
12-13 december 2024Eemnes-HilversumInschrijven
16-17 december 2024Oostkamp-bruggeInschrijven
DATUMPLAATSINSCHRIJVEN
7-8 maart 2024Nieuwerkerk-RotterdamInschrijven
13-14 juni 2024HaarlemInschrijven
28-29 oktober 2024AntwerpenInschrijven
14-15 november 2024Eemnes-HilversumInschrijven

Expertcursussen

DatumPlaatsInschrijven
2024WachtlijstInschrijven
© OMFT Cursus